Tjänster

Samtal

Första gången börjar vi med samtal om mål, förväntningar, förutsättningar och nuläge. Motiverande samtal (MI)

Tester/Program/upplägg

Hur är rörlighet, styrka, kondition? Ligger du enligt plan? Hur är din känsla? Hur svarar kroppen? Ska vi göra justeringar?

Uppföljning

Regelbunden uppföljning enligt överenskommelse för säkring att vi når uppsatta mål.

Priser

- PT Timma 500kr
- PT Månad (4 träffar), 1500kr
- PT Online - månad, 1000kr


Samtal, program/upplägg, uppföljning ingår alltid! Samtal och första träffen är gratis! Vid önskemål kan hembesök göras!

Certifierad FaR ledare

Sedan november 2021 så tar jag också emot klienter som fått Fysisk aktivitet utskrivet på recept för sjukdomsprevension och behandling enligt FYSS 2021. Vuxna och ungdomar/barn från 6år!